Vejle: De store projekter, byggeri for 30 milliarder


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik: Visioner og strategier for vækst i Vejle

Vejle er én af Syddanmarks hurtigst voksende byer, og med en befolkningstilvækst på 800 nye borgere årligt i gennemsnit og over en 10-årig periode vil kommunens indbyggertal være på 124.000 i 2030. Hvilke visioner og perspektiver er der for Vejle som bosætningsby, og hvordan vil byen udnytte de muligheder, som ligger i Trekantområdets vækst? Hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Vejle i forhold til infrastruktur, bosætning, erhverv, uddannelse og oplevelsesindustrien? Hvad bliver de største udfordringer, og hvordan skal de løses? Hvordan forventes Vejles udvikling at se ud frem mod 2030? Hvordan vil Vejle sikre den positive udvikling - økonomisk, infrastrukturelt og byudviklingsmæssigt? 

10.00 Konkrete planer og projekter for Vejle

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Vejle Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Vejle? Hvordan ser fremtidens Vejle ud?

10.25 Ny Rosborg: Ny bydel til 2 milliarder kr.

Ny Rosborg skal udvikles på et 800.000 kvm stort område vest for Vejle bymidte og skal i fremtiden huse 5.000 beboere, 20.000 kvm erhverv, dagligvareforretning og en daginstitution. Planen er, at skabe et trinbræt til naturen og samtidig en tæt bydel, hvor landskabet gør den fremtidige by modstandsdygtig i forhold til klimaforandringer og samtidig skaber rammen om bydelsfællesskaber og aktiviteter for fremtidens borgere i Ny Rosborg og Vejle som helhed. Bydelen bliver et laboratorie, hvor landskabet er rammen om en række testfelter med fokus på forskning i deponier, regnvandsbassiner der forsinker og renser byens vand inden udledning til åen, forskningsmiljøer, vand- og naturlegepladser, naturstier, oplevelsesstier, pavilloner og temporære projekter om leg og læring i naturen. Udviklingen af bydelen forventes at være en proces der foregår over de næste 30 år. Hvordan har processen været med at skabe den nye bydel? Hvilke tanker ligger bag og hvordan ser planerne for Ny Rosborg ud?

Mads Tenney Jordan , Partner, Adm. Direktør, Møller & Grønborg

10.50 Kaffepause
11.20 Gammelhavn: Boliger og forretninger for 950 millioner kr.

Den 35.000 kvm store Posthusgrund i midten af Vejle skal få nyt liv som Vejles handelscentrum, når der bygges 96.500 kvm boliger og butikker på grunden. Projektet har fået navnet Gammelhavn og byggeriet planlægges som en 6-7 etager høj bebyggelse i karréstruktur langs de omgivende veje, mens der etableres en stor grøn park i midten. Hvordan ser visionen ud, og hvor langt er man henne i processen? Hvordan ser det planlagte byggeri ud, og hvad vil byggeriet komme til at betyde for Vejle?

11.45 Erhvervsområde til 2,4 milliarder kr.

Der er planer om at opføre et 300.000 kvm stort erhvervsområde omkring den nye motorvejsafkørsel 61b Vejle Syd, som forbinder det sydlige Vejle med E45. Det nye erhvervsområde er reserveret til større bygningsanlæg inden for logistik, produktion samt domicilbyggeri for virksomheder, der har gavn og nytte af nærheden til motorvejsnettet. Intentionen er at opføre 165.000 kvm byggeri. Projektet skal skabe attraktive rammer til servicefunktioner som tankstation og food-stop samt større logistikvirksomheder og liberalt erhverv med stor synlighed og let adgang til motorvej E45 og virksomhederne kan få facadeeksponering over 700 meter langs E45. Arkitektfirmaet RUM udvikler lokalplanen sammen med konsortiet, der består af Erling Jensen, OBH Gruppen og Bruun Udvikling. Forventet byggestart juni 2021 og byggeslut maj 2026. Hvilke muligheder er der i området, og hvad gør det attraktivt at etablere virksomhed i Vejle?

Arne Bruun , Project manager, Bruun Udvikling

12.10 Opførelse af kontorer & serviceerhverv for 1 milliard kr.

Ved Juulsbjergvej og Horsensvej i Vejle nordøst er der planer om at opføre kontorer og serviceerhverv. Der kan bygges i alt 110.000 kvm erhvervsbyggeri i op til 4 etager. Udviklingen af grunden kan løbe op i en byggesum på 1 milliard kroner. Arealet ligger tæt på den Østjyske Motorvej på vej mod Hedensted og Horsens. Hvad skal der bygges, og hvilke typer virksomheder vil man gerne tiltrække med byggeriet? Hvor stor er interessen for virksomhederne i at etablere sig i Vejle?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Vejle har en vision om at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og allerede i 2021 og frem mod 2023 forventes Vejles indbyggertal at stige så meget, at kun Århus ligger højere. Befolkningstilvæksten har fået kommunen til at fremlægge et kommuneplanforslag, hvor der åbnes op for byggeri af 10.300 nye boliger på i alt 1 million kvm, som vil have en værdi på 20 milliarder kroner. 

Også når det gælder arbejdspladser, vækster kommunen også og overgås kun af Århus blandt de jyske kommuner. Vejle placerer sig også over landsgennemsnittet, når det gælder den gennemsnitlige indkomst, hvilket giver god grobund for vækst i bl.a. handel, og kommunen fastholder fortsat sin position som Sydjyllands største indkøbsdestination. I erhvervslivet er der også fremgang, og det er især bygge- og anlæg, privat handel og service, der oplever en markant vækst i antallet af arbejdspladser.

Denne konference sætter fokus på forventningerne til Vejles udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringer, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen. 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 26. marts 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: TorvehallerneTorvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 VejleDe kommer også

BASE Erhverv as

Klaus Rønslev

Bruun Udvikling

Arne Bruun

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

INGENIØR´NE

John Andresen

Møller & Grønborg

Mads Tenney Jordan

NemByg A/S

Karsten Larsen

Sweco Danmark A/S

Kristian Sørensen

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice

Pernille Refshauge

Andre konferencer

Tilmeld dig her