Randers: De store projekter 2020-2030


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og prioriteringer for Randers

Randers ligger optimalt i det østjyske vækstcenter, tæt på både Aalborg og Aarhus, og de gode trafikale muligheder, korte afstande til store dele af Jylland og smuk natur gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Hvilke visioner har man for Randers Kommune. Hvad kommer Randers til at fokusere på i fremtiden? Hvordan tiltrækker man flere borgere og virksomheder til byen, og hvordan skal Randers udvikles? 

10.00 Konkrete planer og projekter 2020 - 2030

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Randers Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvordan ser fremtidens Randers ud?

10.25 Nyeste udvikling: Sporbyen Scandia, ny bydel for 2 milliarder kr.

Randers’ gamle togfabrik på Toldbodgade øst for bykernen skal efter planen blive en ny bydel med plads til 1.000 nye boliger, kultur, erhverv, institutioner, caféer/restauranter og butikker. Projektet har fået navnet "Sporbyen Scandia", og vil i alt udgøre 225.000 kvm. Hensigten at opføre 150.000 kvm blandede boligformer og erhverv på op til 11 etager for en byggesum på omkring 2 milliarder kr. Togfabrikkens historie vil blive et bærende element i omdannelsen, og de gamle spor bevares som en del af et grønt strøg, der forbinder områdets 5 planlagte kvarterer. De røde murstenshaller fra 1930´erne, som kan ses fra Udbyhøjvej, er udpeget som bevaringsværdige og kan indgå i nye funktioner i den nye bydel. Hvad er status for projektet? Og hvor langt er man i udviklingen af den nye bydel? 

 
10.50 Kaffepause
11.20 Byen til vandet: Ny bydel på 580.000 kvm

"Byen til Vandet” er navnet på Randers' store byudviklingsprojekt, der skal sikre sammenhæng mellem midtbyen og havnen via nye attraktive byggemuligheder ved vandet. Byrådet godkender forventeligt udviklingsplanen i februar 2020. Randers Havn flytter ud på nye arealer sydøst for den nuværende havn. Dette betyder, at havnen etapevis efterlader store arealer, der sammen med andre ubebyggede arealer kan anvendes til byudvikling i den unikke flodnatur. 580.000 kvm store arealer langs Gudenåen samt dele af Randers Havn skal sammen skabe en attraktiv bydel tæt på bykernen i et område, der i dag er præget af industri. Med ”Byen til Vandet” sammentænkes byudvikling med klimatilpasning og infrastruktur. Det forventes, at der både skal være plads til kultur, kontorer, kreative erhverv, boligudvikling og rekreative muligheder. Hvad er visionen for ’Byen til vandet’. Hvad er planerne for de forskellige delområder, og hvilke muligheder skaber det for byen? Hvad er tidsperspektivet? Hvilke fordele giver sammentænkningen af byudvikling og klimasikring for området samt for Randers? 

11.45 Danish Crown Company Village: Nyt domicil til 200 millioner kr.

På Tulipvej 1 i Randers SV, er der planer om at bygge den tidligere Danish Crown pålægsfabrik om til et nyt domicil. Projektet omfatter i alt 15.550 kvm fordelt på op til 3 etager. Intentionen er, at koble den eksisterende administrationsbygning sammen med den tidligere pølsefabrik på nabogrunden, som bliver omdannet til åbne kontorarealer. Tilbygning udgør ca. 3.550 kvm, ombygning ca. 9.300 kvm, nye indskudte dæk ca. 2.000 kvm og ombygning af administrationsbygning ca. 700 kvm. Hensigten med det nye hovedkontor er at samle de ca. 650 ansatte, der i dag arbejder på tre forskellige adresser i Randers. Hvad er status og visionerne for projektet?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Randers Kommune ligger centralt placeret i Østjylland tæt på både Aalborg og Aarhus, med gode forbindelser til resten af landet med både motorvej, tog og fly. Kommunen grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinje på godt 70 km mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord. Dette gør Randers til gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune.

Randers er Danmark 6. største by og Randers Kommune er en af de kommuner i landet, der har den største procentvise befolkningstilvækst. Ifølge Danmarks Statistik vil Randers i 2020 have 98.186 borgere og vil stige til 101.554 borgere over de kommende 10 år. Det betyder en gennemsnitlig forventet befolkningstilvækst på 337 borgere pr. år.

Flere store byggerier og nye bydele er på vej og væksten lægger pres på bl.a. at inddrage nye områder til byudvikling og omdanne og fortætte eksisterende byområder. Flere virksomheder forventes at flytte til kommunen de kommende år og sammen med den stigende befolkningstilvækst skaber det et behov for nye erhvervs- og boligområder og stiller krav til infrastruktur, kulturliv, bymidterne, de rekreative muligheder og grønne områder. I perioden 2020-2023 forventes det, at der vil blive bygget 350-400 nye boliger årligt, særligt etageboliger og rækkehuse.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 2. april 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsat,…Endnu ikke fastsat, Randers, , 8900Andre konferencer

Tilmeld dig her