Odense: de store projekter


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Planer og projekter 2019 - 2029

Odense fortsætter sin transformation til en dansk storby. Med en vækst på 1.600 indbyggere årligt er der grundlag for en massiv udvikling af boligbyggeriet, hvor målsætningen er opførelse af 10.000 lejligheder frem til 2028. Derudover er der et betydelig antal nye projekter omfattende udvikling af kontorer, hoteller, offentlige bygninger samt logistik og industri. De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, Østerbro, Vesterbro, Gasa-grunden, Dalum papirfabrik, Havnen, Falck-stationens grund, Rugårdsvej og Munkebjerg Park, City Campus, Tietgenbyen, Nyt OUH, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Hospitalsgrunden på Sdr. Boulevardog Cortex Park. Status og planerne for de enkelte byudviklingsprojekter. Hvor langt er forberedelserne til den evt. 2. etape af letbanen nået?

Jane Jegind , By- og Kulturrådmand, Odense Kommune

10.00 Prisudvikling langs Odense letbane

Prisudvikling og byudvikling langs Odense letbanes. Flere af Odenses aktuelle og kommende byudviklingsområder ligger tæt op ad letbanen. Hvad vil letbanen betyde for ejendoms- og grundpriserne, og hvad vil den betyde for byudvikling på de tilstødende områder? En analyse viser, at kontorvirksomheder generelt er villige til at betale 30 – 40 procent mere i husleje for at få tæt adgang til en letbanestation, gælder dette også for Odense? Og hvad med butikkerne - vil de vende tilbage til midtbyen, når anlægsarbejder er færdig?

Bent S. Jensen , Direktør, Nordicals

10.25 Udvikling af Dalum Papirfabrik for 1 milliard: Kommende udvikling

Dalum Papirfabrik i Odenses sydlige udkant lukkede i 2012, men nu skal det 243.000 kvm store område ved Odense Å udvikles til 79.000 kvm boliger og erhverv. Udviklingsprojektet ligger som nabo til Dalum Kloster og Den Fynske Landsby, tæt på togstationen Fruens Bøge samt butikker. Nyeste udvikling.

10.50 Omdannelse af Vollsmose fortsæter: 1.000 boliger rives ned

Omdannelsen af Vollsmose fortsætter. I maj 2019 præsenterer Odense Kommune nye planer for udvikling af bydelen, omfattende bl.a. nedrivning af ca. 1.000 boliger.

11.20 Kaffepause
11.45 200.000 kvm bolig på Odense havn

Odense Havn skal frem til 2023 have 275.000 kvm nybyggeri, som omdanner den indre havn til by. Den nye Byomdannelsesplan for havnen betyder 200.000 kvm boliger og 75.000 kvm kontor, hotel og byliv - heraf 5.000 kvm butikker og restauranter. Dertil kommer P-huse og P-kældre til 2.200 biler. Det er især det centrale område med Byens Ø, Siloøen, Promenadebyen, Havnepladsen og Domicilbyen der udbygges med i alt 161.000 kvm, i øst opføres 66.000 kvm og 48.000 kvm i vest. Tidsplaner og udvikling. Sammenhæng med resten af byen. Hvilke krav stilles der til de kommende boligprojekter?

12.10 Ny bydel med 95.000 kvm byggeri på postbygningsgrunden

Park Street Nordicom ejer den 35.000 kvm store postbygning mellem Dannebrogsgade og Thomas B. Thriges Gade i Odense. Den kan stå til nedrivning, så der kan opføres en ny bydel med 95.000 kvm byggeri. Hotel og offentlige funktioner, ligesom ungdomsboliger står højt på listen over idéer til et nyt område.

12.35 Karré 4 med 28.000 kvm bolig

Det såkaldte ”Karré 4”-projekt på Rugårdsvej 3 i Odense centrum er et nybyggeri med et etageareal på op til 28.000 kvm, hvilket svarer til godt 300 nye boliger. Udvikleren ønsker desuden at give mulighed for enkelte højhuse, hvoraf et enkelt må være op til 60 m højt.

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale områder og hele byen. Der er fortsat fokus på at udvikle bymidten fordelt over flere enkeltprojekter, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende.

De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, Østerbro, Vesterbro, Gasa-grunden, Dalum papirfabrik, Havnen, Falck-stationens grund, Rugårdsvej og Munkebjerg Park, Tietgenbyen, Nyt OUH, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Hospitalsgrunden på Sdr. Boulevardog Cortex Park.

Hvad transportinfrastruktur angår, bliver letbanen byens rygrad, når den ifl. planen åbner i 2021.

De mange projekter og byens nye attraktivitet skal give 10.000 nye arbejdspladser frem til 2025. Og planen er desuden at opføre 10.000 boliger frem til 2028.

Bag denne udvikling er en vækst på 1.600 indbyggere årligt og byens evne til at tiltrække investeringer fra virksomheder, ikke mindst de højteknologiske inden for IT og robotteknologi mm.

Byens Ejendom vurderer, at der sammenlagt investeres i alt 52 milliarder i perioden 2017 til 2025 i Odense både privat og offentligt, primært i centrum og i den sydlige del af byen.

 

 Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 10. december 2019
Klokken 09.00 - 13.05
: First Hotel GrandFirst Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense CDe kommer også

COWI A/S

Søren Møller Andersen

Dimension Design

Thomas Posborg Münster

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

H. SKJØDE KNUDSEN A/S

Peter Pedersen

Implenia Spezialtiefbau GmbH

Nikita Gorbatko

INGENIØR'NE

John Andresen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Nordicals

Bent S. Jensen

Odense Kommune

Jane Jegind

Svane Køkkenet Odense

Carsten Eriksen
Ralph Lee
Ole Sørensen

TOGT Ejendomsudvikling A/S

Mogens Tveskov

V2C ApS

Hans Toksvig Larsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her