Nye boformer og bofællesskaber


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De forskellige former for bofællesskaber

Hvilke former for bofællesskaber er der? Fra de små, intime kollektiver til store økosamfund, fra selvgroede fællesskaber til de som skabes af virksomheder og boligselskaber. Hvordan kan vi effektivisere opstartsprocessen mhp at øge succesraten for nye bofællesskab-initiativer ved at forene erfaringerne fra kollektiver og økosamfund med en professionel tilgang?

Rudy Madsen , Bofællesskab.dk

Camilla Nielsen-Englyst , Fællesskabs- og inddragelseskonsulent, Bofællesskab.dk

10.00 Jura bag kollektive boformer - hvordan får man dem til at fungere og nå sit mål?

Mange nye boligkoncepter bygger på fællesskabstanken, hvor beboerne i et boligområde indgår i et samarbejde omkring daglig drift, vedligeholdelse og evt. andre aktiviteter. Hvordan får man fællesskabet til at fungere og komme i mål med projektet? Hvilke faldgruber er der, hvilke løsninger og hvilke erfaringer har man høstet på området? Ejerform, vedstægter, selskabsformen i udviklingsfasen og efter afsluttet etablering, samarbejde og partnerskab med andre aktører

Line Barfod , Advokat, Advokaterne Foldschack | Forchhammer | Dahlager

10.25 Boliger og Fællesskab til 2.500 kr i husleje på Frederiksberg

ONV arkitekter og Boligselskabet FFB er henholdsvis arkitekt og bygherre for 50 små boliger, der opføres som Venligboligplus - arkitekttegnede kuber med hver to boliger á 33 kvm. Hver bolig har plads til 2 beboere i eget værelse og med fælles køkken/stue, bad og terrasse og med større fællesfaciliteter ved indgangen og på taget. Danske studerende bor dør om dør med unge flygtninge og har indgået en aftale om at medvirke i fælles integration – til gengæld kan huslejen holdes på 2.500 kr. om måneden pr. beboer. ONV arkitekter arbejder også med forskellige koncepter inden for bofællesskaber og nye boligformer, som Urban Living og Urban2, visende betalbare boliger  og velfungerende fællesskaber. Park Village et andet nyt tiltag – midlertidige studieboliger over byens parkeringspladser.

 

Søren Rasmussen , Arkitekt, ONV Arkitekter

11.15 Kaffepause
11.20 Det gamle hospital i Helsingør omdannes til bofællesskaber og seniorboliger

Det gamle hospital i Helsingør bliver til en moderne landsby med 14.500 kvm boliger fordelt på 7 etager. Mindst 2 etager bliver til bofællesskaber, og der åbnes for, at seniorboliger i tilknytning til et friplejehjem, der også er mulighed for at etablere. Helsingør Kommune har sammen med Freja Ejendomme og en gruppe investorer i selskabet Tretårn samarbejdet om udviklingen af projektet. Koncept og udviklingsprocessen. Hvilke udfordrinbger er der ved omdannelsen af en offentlig bygning til bofællesskaber? Hvordan kan en kommune være en konstruktiv del i udviklingen af bofællesskaber?

Kristin Arendt , Projektleder, Tretårnet

11.45 Privat udvikler bag økologisk landsbykoncept på kollektivbasis

Eco Village er navnet på et bæredygtigt landsbykoncept, som tilbyder boliger i bofællesskaber i hele Danmark. Konceptet bygger bl.a. på modulbyggeri, fællesspisningen og deleelbilen, solcellerne og en genbrugsstation. På nuværende tidspunkt opretter Eco Village landsbyer på kollektivbasis i Lejre, Investeringer bliver på 115 millioner. Undervejs er 7 andre projekter i undervejs i Ørestad i København samt i Ballerup, Roskilde, Vejle, Hørsholm og Stigsborg. Eco Village samarbejder med flere private ejendomsudviklere. Hvordan er konceptet skruet sammen og hvem er målgruppen? Hvodan fungerer samarbejde med en privat ejendomsudvikler? Hvordan finansieres projekterne og er det muligt at finde investorerne? Hvad forventer investorerne af et godt projekt?

Rikke Amalie Søndler , Partner, stifter, Eco Village

12.10 Finansiering af bo- og byggefællesskaber

Hvilke muligheder er der for at finansiere bo- og byggefællesskaber? Hvilket ejerskabsform ser man helst som en långiver: eje-, leje, andel eller almen bolig? og hvilke betingelser skal ellers være opfyldt?

Christian Barret , Erhvervscenterdirektør, Arbejdernes Landsbank

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.

Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og seniorer til at vælge denne model.

Knap 200.000 husstande på landsplan består i dag af flere familier – et tal der er vokset med 25 procent de seneste 10 år.

Benævnelsen kollektive boformer dækker over mange måder at indrette sig på, hvad det individuelle og det kollektive angår, fra traditionelle kollektiver, hvor man deler et hus eller en stor lejlighed og er fælles om det meste, til mere uforpligtende bofællesskaber, der består af selvstændige lejligheder med fællesarealer.

Forskelle vedrører også, hvem der er udvikleren bag projektet, alt efter om kollektivet udvikles af de fremtidige beboere, der slår sig sammen i en initiativgruppe for at udvikle bofællesskabsprojektet, det så kaldte "Bottom-up" proces, eller af bofællesskaber, der udvikles af professionelle aktører, der være sig private ejendomsudviklere eller almennyttige selskaber, de så kaldte "Top-down" bofællesskaber.

Hvad ejerskabsformer angår, kan bofællesskaber bestå af ejerboliger, udlejningsboliger, andelsboliger, almene boliger eller en blanding af flere ejerskabsformer.

Hvis et bofællesskabsprojekt skal lykkes, skal der et stærkt samarbejde til mellem flere aktører, kommune, lokale borgere, bygherre/investor og kollektive byggegrupper.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. november 2019
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Advokaterne Foldschack | Forchhammer | Dahlager

Line Barfod

Albertslund Kommune

Tina Maria Roden

Arbejdernes Landsbank

Christian Barret

BO-VEST

Georg Schmidt
Peter Føhrby Nybom

Bofællesskab.dk

Rudy Madsen
Camilla Nielsen-Englyst

Boligkontoret Danmark

Karina Lauridsen
Nina Ulrich Østergaard

By & Havn

Michael Lundgaard

Caplloyd

Katja Ochtaras

Eco Village

Rikke Sønder Larsen

Frederiksborg Gruppen A/S

Jesper Lorentzen

Grønning Holding ApS

Ulrich Grønning

JJW ARKITEKTER

Ole Hornbek

Københavns Kommune

Thomas Gaard Lauridsen
Lone Sohrbeck
Solveig Poulsen
Birgitte Bo Christensen
Peder Hansen
Sachiko Mayerhofer
Per Christensen
Lars Poulsen

Københavns Kommune, Afdeling for Velfærdsinnovation

Marie Nygaard

Odense Bolig

Jimmy Andersen
Jens Poul Madsen
Niels Jørgen Andersen

ONV Arkitekter

Søren Rasmussen

PensionDanmark

Christian E. Olsson

Rambøll

Jesper Møller

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Lene Vibjerg

Tegnestuen Vandkunsten

Silje Erøy Sollien

Tetris A/S

Anne-Marie Bjørklund Zier
Martin Wagner
Michael Krolykke

Tretårnet

Kristin Arendt

v2c

Søren Peter Nielsen

V2C ApS

Hans Toksvig Larsen

ZESO Architects A/S

Torben Juul

Andre konferencer

Tilmeld dig her