Ny Kommuneplan for København 2019-2031


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De overordnede mål: retningslinier og rammer

De overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder. Retningslinier og rammer. Hvor skal de forskellige byformål ligge, hvor skal trafikanlæg ligge? Regler for byggesagsbehandling i områder uden lokalplaner: hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder. Nye parkeringsnormer. Arkitekturpolitik.

Kenneth Horst Hansen , Planchef, Københavns Kommune, Center For Byudvikling

10.15 Kommuneplanen og boligbyggeri

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre ca. 4,2 millioner kvm boliger og ca. 2,4 millioner kvm erhverv (inkl. institutioner) i Københavns Kommune fra 2019 til 2031. Hvad siger Kommuneplanen om boligbyggeriet. Hvor og hvad skal der bygges? Kravene til boligstørrelse: flere mindre boliger. Almene boliger. Ungdoms- og seniorboliger, hvor der ifl planen skal opføres 12.000 ungdomsboliger frem mod 2031. Bofællesskaber og alternative boformer.

Tue Rex , Kommunalplanprojektleder, Københavns Kommune, Center For Byudvikling

10.40 Kaffepause
11.10 Hvad vil kommuneplanen betyde for boligmarkedet i København?

Hvad vil kommuneplanen betyde for boligmarkedet i København? Kommer der balance mellem udbud og efterspørgsel, hvad både antal og lejlighedernes størrelse angår?

11.35 Kommuneplanens betydning for erhvervs- og offentligt byggeri

Kommuneplanens betydning for erhvervs- og offentligt byggeri. Hvilken betydning skal den nye kommuneplan have for kontor, butiks, logistik og institutionsbyggeri?

12.00 De store planer for København og Hovestadsområdet

3 store perspektivplan skaber grundlag for Københavns og Hovestadsområdets udvikling over de kommende 12 år. Hvordan spiller de sammen? Kommuneplanen 2019, regeringens plan Hovedstadsområdet 2030 og Fingerplanen 2019.

12.25 Frokost
13.15 Fokus Nordhavn og Lynetteholmen

Den nye Kommuneplan og udvikling af Nordhavn og Lynetteholmen.

13.40 Fokus Refshaleøen og Amager

Den nye Kommuneplan og udvikling af Refshaleøen og Amager. Refshaleøens rolle i forbindelse med udviklingen af Lynetteholmen. Sammenhængen med den omkringliggende by.

14.05 Fokus Valby

Den nye Kommuneplan og udvikling af Valby. Nye byudviklingsområder og områdefornyelser.

14.30 Fokus Brokvartererne

Den nye Kommuneplan og udvikling af Vesterbro, Nørrebro og Østerbro. Nye byudviklingsområder og områdefornyelser.

14.55 Konferencen slutter

Baggrund

Københavns politikere skal de kommende måneder drøfte en ny kommuneplan, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling de næste 12 år.

Datoen for den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen forventes at være 12. december 2019. Selve planen bekendtgøres primo 2020.

Baggrunden for planen udgøres bl.a. af den kraftige udvikling i beboertallet. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre 60.000 boliger i perioden 2019 til 2031 eller ca. 4,2 millioner kvm bolig og ca. 2,8 millioner kvm erhverv (inkl. institutioner) i Københavns Kommune fra 2019 til 2031. Det betyder byggeri for 300 milliarder kr.

Nogle andre af København Kommunes målsætninger med den nye Kommuneplan er:

  • At almene boliger udgør 20 procent af boligerne i København og at 25 procent af de nye boliger i byen er almene
  • At skabe rammer for 12.000 nye ungdomsboliger frem mod 2031
  • At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn og enlige, og at der sikres en variation i boligstørrelser og –typer i de enkelte byområder
  • At skabe blandede og mangfoldige boligområder med boliger til alle københavnere
  • At byudvikling fortrinsvis sker gennem omdannelse og fortætning af nedslidte industri og havnearealer til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer
  • At nye højhuse placeres stationsnært hvor de kan understøtte byens og stedets kvaliteter og bidrage til områdets byliv og identitet
  • At varmeforsyningen baseres på fjernvarme med mulighed for at indpasse samfundsøkonomisk hensigtsmæssige vedvarende energiteknologier.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. januar 2020
Klokken 09.00 - 14.55
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Akelius

Julie Freja Carlsen

Bjarke Ingels Group

David Zahle

BO-VEST

Georg Schmidt
Jan Hyttel

Caplloyd

Katja Ochtaras
Flemming Meyendorff

Hansen & Thomsen Advokataktieselskab

Frank Hansen

home

Anne Crone

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Københavns Kommune, Center For Byudvikling

Kenneth Horst Hansen
Tue Rex

Lundsgaard Erhverv

Jette Lundsgaard

Lyngby-Taarbæk Kommune

Birger Kjer Hansen

Metroselskabet I/S

Marc Jørgen Jørgensen

Rambøll Danmark A/S

Katrine Mai-Jørgensen

V8 Construction A/S

Morten Baunsgaard
Henrik Christensen
Christoffer Nørr Nissen

Andre konferencer

Tilmeld dig her