Lejeforhøjelser - status, erfaringer og nye regler. KURSUS


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvorfor forbedre?

Hvilke fordele kan man som udlejer opnå ved at forbejdre sin ejendom?

Hvilke fordele kan det give lejer?

  • forøget brugsværdi
  • forberinger kan spare ressourcer for lejeren
  • forbedringer kan øge lejerens sikkerhed

Camilla Kisling , Advokat, Partner, Advodan

09.45 Hvad er en forbedring?
  • Eksempler på forbedring
  • Hvad er ikke en forbedring?
 
10.25 Hvornår må man forbedre?

Forbedringer af et lejemål kan udføres såvel før en ny lejer flytter ind som mens lejemålet er udlejet.

Ved genudlejning

  • Hvilke forhold skal man være opmærksom på?

Under lejeforholdet

  • Hvilke forhold skal man være opmærksom på?

 

10.35 Beregning og fordeling af forbedringsforhøjelsen
10.50 Kaffepause
11.20 Processen i et forbedringsprojekt
  • Frister 
  • Varslinger
  • Andre forhold
 
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

I april 2019 blev der nedsat en kommission, som lige nu er i gang med at se på opkøb og moderniseringer af boligudlejningsejendomme. Formålet er at skabe et grundlag for at drøfte, om der er behov for ændringer af § 5 stk. 2 i boligreguleringsloven. Ekspertgruppen forventes at afslutte sit arbejde til oktober 2019. Og med den nye regering, der netop er tiltrådt, bliver det interessant at følge, hvad der kommer til at ske i praksis på området.

Hvis man som udlejer forbedrer sin ejendom, kan man opnå lejeforhøjelse for forbedringen. Man behøver ikke vente til lejer fraflytter lejemålet med at påbegynde forbedringerne, det kan være en god investering at gøre det, selvom lejemålet ikke er opsagt - også selvom det indebærer krav om en erstatningsbolig imens. En gennemgribende renovering gør det faktisk muligt at udleje efter reglerne om det lejedes værdi, og det indebærer ofte en ret væsentlig højere leje, end hvad der før kunne opkræves.

Der er dog en lang række regler og praksis, der nærmere regulerer, hvordan og hvornår udlejer kan få en forbedringsforhøjelse. Når man skal forhøje lejen, tager man udgangspunkt i den forbedring, der er sket i lejemålet.  Men først og fremmest er det vigtigt at få defineret hvad der er en forbedring og ikke bare vedligehold. Dernæst er det vigtigt at finde ud af hvilke formaliteter, regler og frister man skal overholde, som fx: Hvordan og hvornår varsler man? Hvad kan man medregne som forbedringsudgift og hvordan beregner og fordeler man forbedringsforhøjelsen? 

 

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her