Jylland: Bofællesskab og nye boformer - ideer, projekt og finansiering


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Etablering af et bofællesskab step by step

Hvordan starter man et bofællesskab? Hvordan "matcher man" beboerne? Og hvordan kan man i løbet af kort tid som stor samlet gruppe samskabe og blive enige om en fælles vision for et nyt bofællesskab? Vejen fra visionen til konkrete tegninger og byggeri? Valg og udvikling de rigtige lokaler? Hvilken indflydelse kan bofællesskaber have på at udvikle vores byer og lokalsamfund?

Birger Lilja Kristoffersen , Arkitekt, Bofællesskab.dk

Louisa Bisgaard , Bofællesskab.dk

10.00 Kommunens politik over for bofællesskaber

Flere og flere menneske, både unge, ældre og familier vil gerne bo i bofællesskab og dertil kommer, at bofællesskaber spiller en vigtig social rolle idet de forebygger ensomhed og giver folk øget livskvalitet. Når etableringen af bofællesskaber lykkes, er det ofte resultatet af et stærkt samarbejde mellem kommune, lokale borgere, bygherre/investor og kollektive byggegrupper. Hvad kan en kommune gøre for at fremme etablering af bofællesskaber? Lokalplaner, adgang til velegnede grunde og ejendomme, støtte til alment boligbyggeri og kollektiver på andelsbasis.

Henrik Seiding , Direktør, Aarhus Kommune

10.25 Bofællesskaber og seniorbofællesskaber på almenbasis

Almene boligselskaber er med som igangsætter eller partner til at oprette både bofællesskaber og seniorbofællesskaber. Hvilke roller kan almene boligselskaber spille ve oprettelse af bofællesskaber? Hvordan samarbejder man med fremtidige beboere og evt. private udviklere. Himmerland Boligforening og Realdania er i partnerskab gået i gang med at udvikle modeller for seniorbofællesskaber, som også økonomisk svagere ældre har råd til. Fyrkildevej i det østlige Aalborg er udvalgt som det sted, hvor samarbejdet skal vise nye tilgange til seniorbofællesskab.

 

Ole Nielsen , Direktør, Himmerland Boligforening

10.50 Kaffepause
11.20 Seniorbofællesskab bygget af moduler

Tetris har i samarbejde med Sangberg og Flex Modul udarbejdet et bæredygtigt boligfællesskabskoncept for seniorer bygget af moduler. Til grund for konceptet ligger et omfattende researcharbejde om befolkningsudvikling og økonomi, samt folks værdier og ønsker til den tredje alder, flyttemønstre og adfærdspsykologi. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet. Hvordan fungerer konceptet og hvilke fordele er der ved modulbyggeri?

Martin Wagner , Tetris

11.45 Nyskabende seniorbofællesskab i Ringkøbing

Der er en stor efterspørgsel efter at bo i seniorbofællesskaber. Undersøgelser fra VIVE, Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd, viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. I Ringkøbing udvikler Realdania By & Byg derfor et seniorbofællesskab, som skal blive et eksempelbyggeri for udviklingen af seniorbofællesskaber landet over. Arkitekt bag projektet er AART architects, der har genbesøgt bofællesskabet som koncept, gentænkt det og tilpasset det livet som aktiv senior.

Anders Tyrrestrup , Partner, CIO, Arkitekt MAA, AART architects

12.10 Byggefællesskaber

Byggefællesskaber, dvs. boligprojekter drevet af en beboergruppe i hele realiseringsperioden, er begyndt at vinde indpas i Danmark. Flere projekter er blevet gennemført, heriblandt Andelssamfundet i Hjortshøj, Byfællesskabet Thomas B. Thrige i Odense, 8 byggefællesskabsprojekter i Trekroner. Et andet byggefællesskabsprojekt er under udvikling i Køge og et andet igen udvikles som led i byudviklingsprojektet Nærheden i Høje Taastrup. Hvilke fordele er der ved byggefællesskaber? Organisering og finansiering af et byggefællesskab.

Tove Skrumsager Frederiksen , Projektdirektør, Køge Kyst P/S

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.

Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og seniorer til at vælge denne model.

Knap 200.000 husstande på landsplan består i dag af flere familier – et tal der er vokset med 25 procent de seneste 10 år.

Benævnelsen kollektive boformer dækker over mange måder at indrette sig på, hvad det individuelle og det kollektive angår, fra traditionelle kollektiver, hvor man deler et hus eller en stor lejlighed og er fælles om det meste, til mere uforpligtende bofællesskaber, der består af selvstændige lejligheder med fællesarealer.

Forskelle vedrører også, hvem der er udvikleren bag projektet, alt efter om kollektivet udvikles af de fremtidige beboere, der slår sig sammen i en initiativgruppe for at udvikle bofællesskabsprojektet, det så kaldte "Bottom-up" proces, eller af bofællesskaber, der udvikles af professionelle aktører, der være sig private ejendomsudviklere eller almennyttige selskaber, de så kaldte "Top-down" bofællesskaber.

Hvis et bofællesskabsprojekt skal lykkes, skal der et stærkt samarbejde til mellem flere aktører, kommune, lokale borgere, bygherre/investor og kollektive byggegrupper.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 23. oktober 2019
Klokken 09.00 - 12.40
: Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus, Strandvejen 25, 8000 Aarhus CDe kommer også

Adsbøll Entreprise A/S

Henrik Koch

Arkitektfirma Hune & Elkjær

Niels Christian Nielsen

Arkitema

Henning Riskjær Svendsen

Bellevue Ejendomsinvest A/S

Christian S. Broch-Lips
Henning Norup
Karen Hjort Gissel

Bofællesskab.dk

Louisa Bisgaard
Birger Kristoffersen

boli.nu

Jens Christian Lybecker
Kristian Post

CEBRA

Janni Vestergaard
Jacob Christensen

COWI

Thomas Nørgaard Christensen
Mogens Bo Knudsen
John Wagner Städe

Domea.DK

steen Grønholm Thomsen

DOMI Bolig

Preben Jacobsen

Effekt advokatfirma

Mads Trøstrup Kristensen

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Jørgen Lindgaard Christensen

Erik Aaquist Holding II ApS

Erik Aaquist
Hans Maigaard

Foreningen Langå

Lou Næraa

Himmerland Boligforening

Ole Nielsen

HP Byg

Michael Boye

Implenia Spezialtiefbau GmbH

Nikita Gorbatko

Ingeniørne

Lars Svenningsen

JPS Ejendomme A/S

Jan Rasmussen

KANT arkitekter

Finn Kristoffersen

Kuben Management

Lars Faber

Kuben Management A/S

Lykke Larsen
Anne Saugmann Rasmussen
Lars Faber
Peter Brunsborg Storm

Køge Kyst P/S

Tove Skrumsager Frederiksen

Plushusene Management ApS

Martin Kring

Realmæglerne Silkeborg v/Lene Bang & Connie Halberg

Lene Bang

RMG-Inspektion A/S

Anita Jochumsen

Skala Arkitekter A/S

Trine Vermund
signe Jørgensen
Søren Hougaard Madsen

Tetris

Martin Wagner

Vivabolig

Kenneth Lundholm-Stenkjær
Jan Kristensen

Aarhus Kommune

Eva Wind
Henrik Seiding

Årstiderne Arkitekter Part of Sweco

Steen Gissel

AART architects

Anders Tyrrestrup

Andre konferencer

Tilmeld dig her