IT og teknologi i ejendom - PropTech


Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09.30 Velkomst
09.35 Hvordan ændrer kunstig intelligens byggeri og ejendomsbranchen?

Kunstig intelligens og elektroniske værktojer er under voldsom udvikling og bruges i stigende grad af ejendomsudviklere, investorer, entreprenører, arkitekter og administratorer verden over. Hvilke løsninger inden for property technology, populært kaldt proptech er der i dag og hvad vil der komme af nye løsninger i den kommende tid? Hvilket potentiele har de og hvad vil de betyde for ejendombranchen? Bliver de en game changer? Hvor dyrt er det at investere i moderne elektroniske værktøjer? Forretningsmæssige muligheder i PropTech.

Per Andersen , Partner, PwC

10.00 Augmented reality i praksis: en bygherres erfaringer

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, bygger laboratorier og undervisningsrum for 800 millioner kr. og benytter sig af digital bygge- og kommunikationsmodel. Modellet bruges til bearbejdning af input fra både forskere, studerende og byggefolk i forbindelse med projektering og til dialog med de forskellige parter i byggeprocessen. Hvilke erfaringer har man høstet? Hvilke fordele og ulemper er der? Hvorfor er digitalisering ikke mere udbredt i byggebranchen og hvornår kommer gennembruddt, så de digitale redskaber bliver altdominerende?

10.25 Elektroniske værktøjer for ejendomsinvestorer og developere

Ejendomsudvikling og investeringsproces kræver indsigt i en stor mængde markedsdata. Hvordan kan elektroniske værktøjer og kunstig intelligens bruges i investering- og ejendomsudviklingsprocessen, så man øger investeringens rentabilitet, undgår unødige risici og "speeder up" processen? Brugen af big data. Bliver blockchain teknologi anvendelig i forbindelse med ejendomstransaktioner?

10.50 Kaffepause
11.20 Cloudbaseret køb og salg af ejendom

Køb og salg af fast ejendom foregår i høj grad via digitale løsninger og skal fungere på tværs af de mange forskellige aktører og trin i processen: Annoncering, fremvisning, bank, realkredit, tinglysning. Hvilke konsekvenser vil digitalisering af ejendomshandel have for ejendomsmarkedet? Bliver ejendomsmæglerne sat under pres, der systemet giver ejendomsudviklerne mulighed for at henvende sig direkte til potentiele kunder? Eller vil den styrke ejendomsmæglernes position ved at give dem nye og effektive værktøjer i hånden?

11.45 Elektroniske værktøjer og administration af ejendomme

Digitale løsninger til ejendomsadministration. Hvordan får man det bedste overblik over tidsplaner, arbejdsprocesser, lejemålenes tilstand og driftsomkostninger mm? Smarte bygninger:  udbredelsen af internetopkoblede sensorer til forbrugs- og bygningsmonitorering er ved at eksplodere; teknologiske løsninger til driften af ejendomme - indeklima, temperatur, rengøring mm. Hvornår kan det betale sig? Hvad vej går udviklingen?

12.10 Forretningsmæssige muligheder i PropTech

Forretningsmæssige muligheder i PropTech. Hvornår kan investering i proptech løsninger svare sig økonomisk? Skal man have en proptech strategi i firmaet og hvordan udvikler man den?

Nadim Stub , Adm. direktør, Proptech Danmark

12.35 Frokost

Baggrund

De nye teknologiske og digitale muligheder vil-, og allerede er i gang med at forandre ejendomsmarkedet og hele ejendomsbranchen. Koblingen mellem ejendom og teknologi kaldt Property Technology eller Proptech har gjort sig stærkt gældende internationalt og er nu også på vej til Danmark.

Den digitale- og teknologiske udvikling påvirker alle led i ejendomsudviklingsprocessen: etablering, drift og vedligehold af ejendomme, og alle grupper af markedsaktører: ejendomsudviklere, investorer, administratører, entreprenører, rådgivere, produceter.

Den gælder også den sociale sfære, i hvilken ejendomsbranchen opererer: lejere, ejendomskøbere, kunder og medarbejdere, hvis livsstil, vaner og krav til det byggede miljø forandrer sig under indflydelse af den digitale udvikling.

Det gælder for ejendomsmarkedets aktører hurtigst muligt at få øjnene op for de forretningsmæssige muligheder, der ligger i PropTech. Tilpasningen til de nye markedsforhold kan i yderste konsekvens have betydning for, om virksomhederne vil overleve i fremtiden. For at forblive en stærk spiller gælder det om at have en strategi for, hvordan man som virksomhed vil håndtere teknologien.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 16. januar 2020
Klokken 09.00 - 12.35
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær

Allan Wright

Caplloyd

Katja Ochtaras

Gangsted Advokatfirma

Gitte Åskov Pedersen

Kemp & Lauritzen A/S

Chr. Beiter
Michael Krøyer

KNUD E HANSEN

Finn Wollesen Petersen
kristine Krogsgaard-Nielsen

P+

Lars Blaabjerg Christensen

Proptech Danmark

Nadim Stubb

PwC

Per Andersen

Andre konferencer

Tilmeld dig her