Horsens: De store projekter


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Horsens

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Horsens Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Horsens? Hvordan ser fremtidens Horsens ud?

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

10.00 Udviklingsplan for Horsens Havn

Et 103.500 kvm område ved Horsens Havn skal over de kommende år forvandles til en helt ny bydel med boliger tæt ved vandet, kultur- og fritidsaktiviteter, et maritimt miljø med søsport, arbejdspladser, cafeer, restauranter, havnepromenade og butikker. Hovedparten af havneområdet skal omdannes til 5.000 boliger, innovative og liberale erhverv og rekreative områder, mens erhvervshavnen bevares på en del af Sydhavnen. Hvad er status for den nye bydel? Hvad kommer den til at indeholde? Hvad kommer den nye bydel til at betyde for Horsens?

10.25 Opførelse af 726 nye boliger i Horsens

I landskabet mellem Hansted Ådal og Åbjerg Skov skal boligområdet Rantzausbakke opføres. På den attraktive jord ned mod Bygholm Sø skal der bygges 400 lejeboliger der vil blive opført som 3 forskellige boligtyper i størrelser på mellem 60 og 125 kvm. De bliver opført i 3 etaper, hvor man starter med længehusene "Bakken", derefter punkthusene "Engen" og til sidst  karréhusene "Lunden". De kommende beboere vil få let adgang til både sø, skov og det omkringliggende englandskab. Området skæres igennem af en nord-syd gående vej, og der vil blive opført et fælleshus i midten af bebyggelsen. Derudover er der også planer om at opføre 330 boliger på Vejlevej 5, fordelt på både tæt/lavt byggeri og etagebyggeri i op til 5 etager.

10.50 Kaffepause
11.20 Campus Horsens 35.000 kvm: Etape 2

Den gamle slagterigrund ved banegården bliver centrum for et stort samlet uddannelsesmiljø midt i Horsens, der kommer til at rumme 8.000 studerende. Den 75.000 kvm store campusgrund er beliggende på Andreas Steensbergs Plads 4. Projektet er nu i sin 2. etape, der omfatter 35.000 kvm i op til 5 etager. Byggeperioden strækker sig fra februar 2021 - januar 2024. Hvad omfatter 2. etape af campusbyggeriet? Hvad kommer et så stort uddannelsescentrum til at betyde for Horsens?

12.10 Nyeste udvikling af Godsbanekvarteret med 200.000 kvm bebyggelse

Helhedsplanen for det tomme godsbaneareal ved siden af Horsens Banegård er i gang med at blive udviklet. Godsbanekvarteret omfatter 200.000 kvm og er centralt placeret i Horsens omgivet af midtbyen, campus, stationen og Bygholm Park. Her er der planer om at skabe en ny og attraktiv bydel med op til 1.500 boliger samt erhverv og butikker. Helhedsplanen er i den nordlige del opdelt i 15 byggefelter mens den sydlige del er opdelt i to byggefelter. Udviklingen af arealerne forventes at ske i etaper og over en længere årrække. Skala Arkitekter er udvalgt som totalrådgiver med Urban Power og Schønherr som underrådgivere til at tegne den nye centrale bydel  for DSB Ejendomme. Hvad er status for projektet? Hvordan udvikles en ny bydel på godsbanearealerne, så den kommer til at hænge sammen med den eksisterende by? Hvad skal det nye kvarter indeholde, for at borgerne vil bruge det?

Janne Brønden , Design- og konkurrenceansvarlig, Skala Arkitekter

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og har i dag 90.648 indbyggere, men i 2030 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra andre danske kommuner. Med kun 30 minutter til Aarhus mod nord og trekantsområdet mod syd er Horsens Kommune et attraktivt sted for tilflyttere og virksomheder.

Det stigende befolkningstal fik i december 2017 Spar Nord til at placere kommunen på en 6. plads på en liste over danske kommuner med størst behov for nye boliger. Derudover kommer Horsens til at mangle mellem 13.000 kvm og 60.000 kvm butiksarealer i midtbyen og har et behov for at udvide kommunens uddannelsesfaciliteter. For at imødekomme behovet besluttede kommunen i 2017, at byudviklingen i Horsens Kommune både skal ske ved udlæg af nye arealer til byvækst, ved omdannelse af eksisterende ejendomme og arealer samt ved byfortætning.

I Horsens er der derfor sat mange spændende udviklingsprojekter i gang. Der bygges bl.a. et campus til 8.000 studerende ved Banegården, Godsbanearealet og havnen omdannes til nye, attraktive bydele og flere nye boligprojekter er undervejs.

Den store aktivitet har gennem de seneste år for alvor trukket både pensionskasser og udenlandske investorer til byen, hvor der nu investeres massivt i ejendomsudvikling.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 24. marts 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsat,…Endnu ikke fastsat, Horsens, , 0De kommer også

DAI

Kim Westensee

Exhausto A/S

Svend Erik Jensen

Horsens Kommune

Peter Sørensen

INGENIØR'NE

John Andresen

MT Højgaard

Per Olesen

Skala Arkitekter

Janne Brønden

VIA UC Horsens

Birte Lyng Vestergaard
Simon Skjerning Torntoft
Hans Hansen

Andre konferencer

Tilmeld dig her