Genbrug i byggeri - kundekrav, løsninger og økonomisk potentiale


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Cirkulær økonomi - hvad er det?

Cirkulær økonomi bliver også kaldt fra vugge til vugge eller cradle to cradle. Hvad indebærer det? Hvorfor er det fremtiden for byggeri og ejendom? Byggematerialer. Værdiskabende systemer. Cirkulær økonomi inden for renovering og nybyggeri. Fra projekt til drift.

10.00 Cirkulær økonomi og markedets aktører

Hvilken rolle i omstillingen til cirkulær økonomi spiller: bygherre, arkitekt, ingeniør, entreprenør. Hvilke roller kommer de til at spille i fremtiden?

Peder Johansen , Forretningsudviklingsdirektør, Enemærke & Petersen

10.25 Økonomien bag cirkulær økonomi

Kan cirkulær økonomi betale sig? Totaløkonomiske betragtninger ved valg af byggematerialer. Omkostninger vs. gevinst. Hvordan skaber man "merværdi" ved cirkulær økonomi og overskud i stedet for underskud?

John Sommer , Salgsdirektør, HD, E*MBA, MT Højgaard

10.50 Kaffepause
11.20 Identifikation og udsortering af farlige stoffer – og kortlægning af ressourcer i en bygning

Når bygninger rives ned, skal der laves en screening af PCB og en kortlægning af farlige stoffer. Undersøgelserne skal udføres, så der under nedrivningen kan være fokus på at udsortere disse stoffer (selektiv nedrivning). Der bør i samme åndedrag sættes fokus på at udpege ting, der skal genbruges og genanvendes fra bygningerne. Processen og udfordringer.

Julie Katrine Jensen , Cand silv, Phd. Miljøkemi, Orbicon

11.45 Videreformidling af brugte materialer

Genbyg har specialiseret sig i at håndterer og videreformidle brugte byggematerialer.

Jesper Holmberg , Daglig leder og medejer, Genbyg

12.10 Circle House - Den cirkulære tanke i boligbyggeriet

Lejerbo er i gang med planlægningen omkring opførelse verdens første almene boligbyggeri efter cirkulære principper. Projektet kommer til at ligge i Aarhus Nords nye bydel, Lisbjerg, og omfatter opførelse af 60 almene boliger efter cirkulære principper, hvor op til 90 procent af byggematerialerne kan genanvendes. Projektet udvikles i samarbejde med  Fælles Tegnestuen, bestående af Vandkunsten, Lendager og 3XN/GXN, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FBSA, Responsible Assets, MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut med støtte Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Opførelsen af Circle House vil ske på normale markedsvilkår, hvor alle i branchen kan byde på det.

Jesper Kort Andersen , Projektleder, Lejerbo

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.45 Frokost

Baggrund

Regeringen har i september 2018 lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi, hvor bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører.

Også Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi, også kaldet fra vugge til vugge, bygger på genbrug af byggematerialer, helst på en sådan måde, at materialerne i løbet af deres livscyklus ikke mister værdi, men tværtimod beholder sin værdi, eller endda øger den i takt med, at de bliver brugt igen og igen.

Når man taler cirkulær økonomi i byggeriet, er det centralt at det tænkes ind både ved renovering, nedrivning, og ved opførelse af bygninger.

I Danmark genanvender vi op i mod 90 procent af alt byggeaffald. Størstedelen anvendes dog som nedknust materiale. Den høje procentdel er således ikke nødvendigvis et udtryk for kvalitet eller økonomisk værdi, derfor giver det mening at stile mod, at en større del af affaldet kan genbruges i stedet for genanvendes. I Ellen McArthurs rapport ”Delivering the circular economy – A toolkit for policy makers” peges der blandt andet på, at genbrug af byggeaffald i dag udgør mindre end 1 procent i Danmark.

Samtidig skal man også kigge på, hvordan man kan tage højde for problematikken ved nybyggeri, således at bygningerne designes så de inddrager perspektiver omkring cirkulær økonomi.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 12. november 2019
Klokken 09.00 - 12.45
: Hellerup KlubHellerup Klub, Strandvejen 203, 2900 HellerupDe kommer også

Aberdeen Standard Investments

Kasper Overgaard

BO-VEST

Per Michael Bager

Copenhagen Capacity

Rikke Petersen

Dansk Miljø rådgivning - DMR

Dennis Thagaard

Elindco Byggefirma A/S

Peter Borberg Jensen

Enemærke & Petersen

Peder Johansen

Genbyg

Jesper Holmberg

Geo

Johanne Aaberg Andersen

Gladsaxe Kommune

Niels Thygesen

Lejerbo

Jesper Kort Andersen

Metroselskabet

Nina Kampmann

MT Højgaard

John Sommer

NemByg A/S

Karsten Larsen

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Fredrik Berg

Orbicon

Julie Katrine Jensen

SquareMeter

Iben Marburger Juul
Morten Wismann
Lars Jensen
Malene Buhl-Madsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her