Esbjerg: De store projekter


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Esbjerg 2019-2029

Esbjerg ønsker at øge befolkningstilvæksten med 4000 borgere frem mod 2020, som en del af Vision 2020 og Vækststrategi. Der vil blive vækst på arbejdspladser ikke mindst på grund af, at der er i løbet af de seneste få år, er skabt flere hundrede nye stillinger i Esbjerg. De mange nye stillinger er blandt andet skabt i helt nye virksomheder og i statslige arbejdspladser, der er i gang med at rykke til byen. Hvilke visioner og perspektiver er der for Esbjergs udvikling som fortsat vækstcenter og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Esbjerg i forhold til infrastruktur, bosætning og erhverv?

Jesper Frost Rasmussen , Borgmester, Esbjerg Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter for Esbjerg

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Esbjerg Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Esbjerg? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2029 ud?

Peter Bagge , Planchef, Esbjerg Kommune

10.25 Udvikling af Dokken og City Nord Retail Park

Pedersen Gruppen har med aftalen med IKEA nået det ultimative mål i City Nord Retail Park, i Esbjergs nordlige udkant. Et nyt stort IKEA-varehus kombineret med nye store udvalgsvarebutikker. Sammen med City Nord vil dette nye handelsmekka udgøre op mod 80.000 kvm og være en magnet for Esbjerg som handelsby. Pedersen Gruppen udvikler også på DOKKEN, som er byens største private byudviklingsprojekt på den ældste del af Esbjerg Havn. ”Dokken Towers” vil med sine 37 etager blive et vartegn for den vestjyske hovedstad. En karrébebyggelse på ca. 40.000 etagemeter hvor man får skabt et unikt gårdmiljø, bundet sammen med den store havneplads, arkaden og broforbindelsen ”Landgangen” til centrum af byen. Dokken Towers skal udover konferencehotel indeholde forskellige boligtyper. Derudover opføres kontorhuset ”England House”, et projekt i 3 etaper for små og mellemstore virksomheder, og som vil komme til at rumme ca. 13.000 etagemeter. Hvor langt er man i processen for de forskellige projekter  og hvad indeholder de kommende etaper?

10.50 Kaffepause
11.20 Renovering af boliger for 600 millioner kr.
Arbejdernes Boligforening udfører et storstilet renoveringsprojekt af bebyggelsen i Ådalsvænget, Ådalsparken og Ådalshaven i Sædding. Samlet set omfatter bebyggelsen i den almene boligforening i dag 606 boliger, der bliver til 509 moderne lejligheder, når projektet er afsluttet. Efter renoveringen vil der dermed blive 97 færre lejligheder, men afdelingen vil efterfølgende bestå af større og helt moderne boliger med bedre lysindfald og tilgængelighed i stueetagerne. I den periode hvor renoveringen står på, vil en del af beboerne blive genhuset, mens deres lejlighed renoveres. Det samlede projekt omfatter 44000 kvm og investeringerne løber op i 600 millioner kroner. Projektet forventes at have byggestart februar 2019 og forventes afsluttet 2022.
Hvad indebærer renoveringerne og hvordan kommer det til at fremstå når det står færdigt?
 

Peter K. Larsen , Direktør , Arbejdernes Boligforening

11.45 A Place To

På Tovværksgrunden ved Gammel Vardevej i Esbjerg er der planer om at opføre 418 boliger, der fordeles som 308 private ungdomsboliger i forskellige størrelser og 110 hotellejligheder i det højeste af tårnene. Det samlede etageareal bliver på 15.400 kvm, fordelt på tre tårne på 26, 37 og 61 meter. Højhusene kommer til at have henholdsvis 7, 9 og 17 etager, ud over basen. Til projektet er der også planer om at opføre caféer, restauranter og andre fællesfaciliteter på i alt ca. 2.700 kvm. Derudover vil man etablere depot/kælderrum samt cykelparkering og bilparkering. I udearealerne mellem tårnene,  ønsker man at skabe et hyggeligt grønt rekreativt område for områdets beboere. Projektet deles op i to etaper, hvor byggeriet af de to laveste tårne forventes at starte i juli 2019 med indflytning i december 2020, mens byggeriet af det højeste tårn påbegyndes lidt senere og forventes færdig medio 2021. A Place To - Esbjerg er blevet til i samarbejde mellem WINDROSE A/S og Esbjerg Kommune. Bag Windrose står Tegnestuen BIG-Bjarke Ingels Group, Peter Høpfner, Lars Kristensen og Heimstaden. Hvad er status for projektet og hvordan kommer det til at fremstå? Hvem er målgruppen for de forskellige boliger?

Peter Høpfner , COO, Windrose

12.10 Generationernes By - ny bydel til 700 millioner kr.

I Østerbyen på Darumvej er der planer om at opføre et nyt boligområde med navnet Generationernes By til anslået 6-700 millioner kr. Intentionen er at, Generationernes By skal indeholde 300 familie- og seniorboliger i karré-stil og tæt/lav bebyggelse samt en børnehave og et stort sundhedshus med topmoderne faciliteter for praktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger og andre sundhedsydelser. Der er også overvejelser om på sigt at opføre ældreboliger på en del af arealet. Det Faglige Hus har i området købt Esbjerg Kommunes gamle jobcenter og en tidligere Aldi-forretning på i alt 19.000 kvm. Derudover er der yderligere forhandlinger i gang med henblik på at nå op på et samlet areal på 32.000 kvm. Hvad er status for projektet og hvad kommer det til at betyde for Esbjerg med den nye bydel?

Det Faglige Hus , Det Faglige Hus

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Esbjerg Kommune har en ambition om at være 120.000 indbyggere i 2020, som en del af Vision 2020 og Vækststrategi, hvilket betyder en befolkningstilvækst på 4000 borgere frem mod 2020. Der bor i dag ca. 116.000 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet. 

Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol inden for både olie, gas og vind og 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er beskæftiget i Esbjerg. Byen er desuden blevet optaget i selskabet af de 20 vigtigste energibyer på verdensplan. Kommunen har som del af deres Vækststrategi et mål om at fordoble antallet af energivirksomheder og energiarbejdspladser frem mod 2025. Men selvom den erhvervsmæssige vækst i høj grad relateres til energi og offshoreaktiviteter, skabes der også vækst i de øvrige brancher og indenfor uddannelse og kulturlivet. 

Erhvervslivet spænder bredt og der er i løbet af de seneste få år skabt flere hundrede nye stillinger i Esbjerg. De mange nye stillinger er blandt andet skabt i helt nye virksomheder og i statslige arbejdspladser, der er i gang med at rykke til byen, som en del af regeringens plan om statslig udflytning, hvilket bidrager til jobvæksten i byen. 

Esbjerg By har potentiale til at blive en af landets mest attraktive storbyer at bosætte sig i. For borgere er byen på flere måder attraktiv på grund af jobmuligheder, kultur, fritidstilbud og byliv, havet og den øvrige storslåede natur. Derudover er byen en universitetsby med flere videregående uddannelser og forskningsmiljøer.

Konferencen sætter fokus på forventningerne til Esbjergs udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringsmuligheder, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 20. november 2019
Klokken 09.00 - 12.40
: ECH ParkECH Park, Stormgade 200, 6700 EsbjergDe kommer også

Windrose

Peter Høpfner

Arbejdernes Boligforening

Peter K. Larsen
Poul-Erik Hansen

Boligforening Ungdomsbo

Flemming Agerskov Christensen

Det Faglige Hus

Det Faglige Hus

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

Esbjerg Kommune

Peter Bagge
Jesper Frost Rasmussen

Friis & Moltke Architects

Mikkel Wienberg

HTH Erhverv Syd

Kent Thomsen

Ingeniør'ne

John Andresen

JFP Murer & Tømrer a/s

Mikkel N. Steffensen

Jyske Bank

Stine Langmach
Anne Schou Lassen
Kurt Dupont

Kuben Management A/S

Anders Thanning

MT Højgaard

Per Olesen

NemByg A/S

Jørgen Mathiasen
Jesper Holm Nielsen
Karsten Larsen

Skjøde A/S

Allan Nielsen

Spar Nord Bank

Klaus Jensen

Spar Nord Ejendomsadministration

Søren Stenstrop

Sweco Danmark A/S

Kristian Sørensen

V2C ApS

Hans Toksvig Larsen

Villemoes Holding

Christian Villemoes
Frederik Villemoes
Peter Villemoes

Andre konferencer

Tilmeld dig her