Anlæg af 9 nye by-øer ved København


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Holmene: 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde på Avedøre Holme

Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene. Med Holmene får hovedstadsområdet et nyt 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder. Hvordan skal Holmene udvikles? Hvordan skal de finansieres?


Connie Kirkegaard Nielsen , Driftsleder, Hvidovre Kommune

Gert S. Nelth , Direktør , Hvidovre Kommune

10.00 Hvad skal der skabes i udviklingsprocessen?

Ideen om at anlægge Holmene tager udgangspunkt i det historiske landskab, som gik tabt under Avedøres massive erhvervsudvikling i 60’erne. Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt 9 holme via et grønt naturbælte, bidrager Holmene med 700.000 kvm ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje. Byplanmæssige greb, udbyggelsesstrategien, det landskabelige potentiale, energikonceptet.

Arne Cermak Nielsen , Arkitekt, Partner, Urban Power

10.25 12.000 nye arbejdspladser på Holmene

Holmene skal blive en vækstdriver, der vil gøre Storkøbenhavn til et vækstcenter for hele Danmark. Ifølge analyser fra COWI, Deloitte samt af Urban Power og DHI vil Holmene skabe op til 12.000 nye arbejdspladser og op mod 30.000 nye jobs i afledte effekter.

Ulf Kjellerup , Chief Market Manager, COWI

10.50 Kaffepause
11.20 Behov for ny infrastruktur

Der vil i forbindelse med anlæg af Holmene være behov for at skabe en passende transportinfrastruktur for at sikre at varer og mennesker nemt kan komme til området og for at forbinde det nye erhvervsområde med lufthavnen og de internationale transportkorridorer. Hvilke trafikale løsninger kan der være behov for?

Jesper Højte Stenbæk , Fagchef, Dansk Erhverv

11.45 Hvad vil Holmene betyde for industrimarkedet i København?

Hvad vil Holmene betyde for industri- og erhvervsmarkedet i- og omkring København?

Jacob Widahl , Erhvervsmægler, Cand. jur., Colliers International Danmark

12.10 Holmenes betydning for Vestegnen og København

Hvilken betydning får udviklingen af Holmene for Vestegnen og for Hovedstaden? Hvordan spiller Holmene sammen med andre udviklingsplaner i Hovedstaden, hrunder Fingerplanen og Hovedstadsstrategien?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene. Med Holmene får hovedstadsområdet et nyt 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder.

Ideen om at anlægge Holmene tager udgangspunkt i det historiske landskab, som gik tabt under Avedøres massive erhvervsudvikling i 60’erne. Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt 9 holme via et grønt naturbælte, bidrager Holmene med 700.000 kvm ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje.

Holmene vil stå helt færdige i 2040. De anlægges i etaper, og det forventes, at jordopfyldningen kan igangsættes med det første spadekast allerede i 2022. 6 år efter, at arbejdet indledes, forventes første holm at stå færdig.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 10. oktober 2019
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDe kommer også

BIG

Heidi Pedersen

Colliers International Danmark

Jacob Widahl

COWI

Ulf Kjellerup

Dansk Erhverv

Jesper Højte Stenbæk

EKJ Rådgivende ingeniører

Rasmus Svith Villadsen

Geo

Carsten Bonde
Reto Schreier

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth
Peter Bisgaard

Hvidovre Kommune

Connie Kirkegaard Nielsen
Gert S. Nelth

Implenia Spezialtiefbau GmbH

Nikita Gorbatko

Kuben Management A/S

Anders Thanning

MOE A/S

Gunnar Andersen

Orbicon

Ulrik Muushardt

Per Aarsleff A/S

Mads Kofod
Niels Holm Mikkelsen
Carsten Lund
Jesper Baunsgaard

Rambøll Danmark A/S

Asger Knudsen

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Claus Hovmøller Jensen

Trafikselskabet Movia

Peter A. R. Juhl
Søren Halkier
Marie Vang Nielsen

Urban Power

Arne Cermak Nielsen

Vurderingsstyrelsen

Jean Budtz
Simon Woo Lind

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her