Aalborg: De store projekter


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende projekter

Kommende byudviklingsprojekter i Aalborg. Aalborg Kommunes nye højhuspolitik. Udvikling af Løvvangsskole- og Falck grunden i Nørresundby, erhvervsområde i Frejlev ved Aalborg, området omkring Jyllandsgade/Håndværkerkvarteret, bydel med 1.500-2.000 boliger i det østlige Aalborg, området omkring Løvvangsskolen

Peder Baltzer Nielsen , Stadsarkitekt, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

10.00 Omdannelse af Sygehus Nord

Sygehus Nord omfatter 40.000 kvm bygninger samt kælder. Dertil kommer kommer et antal kvm på Gåsepigen og i Urbansgade, så der samlet er mulighed for op mod 59.000 kvm byggeri i området, når sygehuset flytter i 2020/21.

10.25 1.500-2.000 boliger i det østlige Aalborg

Kuben Management udvikler fremtidig bydel med 1.500-2.000 boliger i det østlige Aalborg. Bydelen skal markere sig ved at være dynamo for en inkluderende og socialt ansvarlig byudvikling. Tech College og Sundbygaard råder til sammen over i alt 485.000 kvm af det i alt 790.000 kvm store område ved Aftenvej/Struervej. Kuben Management er udvikler på Sundbygaards arealer og rådgiver Tech College.

Henrik Steen Sørensen , Regionsdirektør, Kuben Management

10.50 Kaffepause
11.20 61.000 kvm bolig i Frejlev

Et projekt med over 50.000 kvm boliger og et med 11.000 kvm boliger er skitseret for et erhvervsområde i Frejlev ved Aalborg. By- og Landskabsudvalget i Aalborg godkendte den i maj 2019 Helhedsplan for omdannelsesbånd i Frejlev udarbejdet af By + Land. Helhedsplanen omfatter et område på 278.000 kvm med 6 forskellige grundejere.

11.45 Artcenter Spritten til 100 millioner kr.

På Spritfabrikken i Aalborg skal den fredede værkstedsbygning og kedelhal omdannes til et moderne Artcenter. Artcenter Spritten kommer til at koste 100 millioner kr. at opføre og bliver en del af den nye bydel, der oprettes på det historiske industriområde. Planen for Artcentret omfatter også en helhedsplan for det omringliggend område og klimatilpasning mod Limfjorden.

12.10 3. Limfjordsforbindelse

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i 2019 enige om en langsigtet plan for motorveje og anden infrastruktur i Danmark for 112,7 milliarder kr. Der afsættes blandt andety 6,6 milliarder kr. til en ny Limfjordsforbindelse.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største.

For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000-3.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene boliginvesteringer finder sted.

Sygehus Nord og Gåsepigens Parkeringsplads vil blive klar til byudvikling, når sygehuset flytter. Samtidig er der fuld gang i udviklingen af Aalborg Øst, og der er mange boliger på vej, blandt andet i Stigsborgområdet i Nørresundby, samt i omegnsbyerne.

Den omfattende byudvikling og befolkningstilvæksten stiller også krav til udbygget infrastruktur. Aalborg Lufthavn planlægger udvidelser for 600 millioner kr. bl.a. med hotel og nye faciliteter til erhverv i forbindelse med lufttrafikken. Vejdirektoratet planlægger etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse til 6,2 milliarder kr. Aalborg Kommune har besluttet selv at skyde 600 millioner kr. o projektet. En ny Limfjordsforbindelse kan, hvis det vedtages og finansieringen findes, tidligst gå i gang i 2025.

Aalborg fik ikke sin letbane, og man arbejder derfor i stedet på en højklasset buslinje, BRT, med anlæggelse af egne perroner og vejbaner. Buslinjen skal løbe fra midtbyen til Aalborg Øst, og projektet vil koste 510 millioner kr.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 21. januar 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Aalborg Kongres og…Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 AalborgDe kommer også

arkitektfirmaet NORD A/S

Marie M Vinther

COWI A/S

Thomas Nørgaard Christensen
John Wagner Städe
Carsten Bach Pedersen

Dimension Design

Thomas Posborg Münster
Uffe Bengaard

Escot Fast Ejendom A/S

Lars Bechmann
Lars Bobjerg Juul

Frost & Kjøller Ejendomme A/S

Anne Mette Frost

Hasserisavis.dk

Jens Skovgaard

Kuben Management

Henrik Steen Sørensen
Søren Fonseca Pedersen

Nordicals Aalborg

Mattias Manstrup

Aalborg Forsyning

Lauritsa Tækkemand

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Peder Baltzer Nielsen

Årstiderne Arkitekter Part of Sweco

Steen Gissel

Andre konferencer

Tilmeld dig her