Artikler

Aalborg: Undersøgelse af en ny bro over Limfjorden til 300 millioner

En ny bro mellem havnefronten ved Musikkens Hus og byudviklingsområdet Stigsborg kan gøre det lettere for bløde trafikanter at krydse Limfjorden på cykel eller til fods. Foreningen Realdania støtter nu en forundersøgelse, der skal kortlægge potentialer i projektet.

Læs mere
Hvordan renoverer man en skole i drift?

Peder Lykke Skolen på Amager gennemgår i øjeblikket en komplet renovering. Hvordan tilrettelægger man en renovering, mens skolen er i drift? Hør mere på konferencen "Skolebyggeri - de bedste løsninger" den 6. november 2019.

Læs mere
Bogense: Første grundsalg på trapperne i Fionaparken efter prisnedsættelse

En privat investor har meldt sin interesse for at købe en projektgrund i Fionaparken i Bogense. På baggrund af købstilbuddet har kommunen sat gang i udarbejdelsen af den lokalplan, der kræves for at investoren kan opføre det ønskede byggeri på grunden.

Læs mere
Goldschmidt sagsøger arkitekt for 5,5 millioner

M. Goldschmidt Ejendommes skruer bissen på i sag om tidligere lejer, der er blevet udsat af foged og politi og nu sagsøges for 5,5 millioner kr.

Læs mere
Rådmand: Aarhus skal investere 16 milliarder i infrastruktur

Aarhus vokser frem mod 2050 med 110.000 indbyggere, og byen skal derfor investere massivt i infrastrukturen, lyder det fra rådmand.

Læs mere

Relaterede konferencer

Konferencer og kurser

Vesterbro: De store projekter

Københavns Vesterbro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter med et blakket ry til en hip bydel med høje boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har sammen med de tilstødende arealer fortsat et betydeligt udviklingspotentiale i den nye bydel i det store industriområde mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, den såkaldte Posthusgrund og Carlsbergbyen.

Læs mere
Info

DOCKEN

26. maj 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Randers: De store projekter 2020-2030

Randers Kommune ligger centralt placeret i Østjylland tæt på både Aalborg og Aarhus, med gode forbindelser til resten af landet med både motorvej, tog og fly. Kommunen grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinje på godt 70 km mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord. Dette gør Randers til gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Randers er Danmark 6. største by og Randers Kommune er…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat, Randers

2. april 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Vejle: De store projekter, byggeri for 30 milliarder

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Vejle har en vision om at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og…

Læs mere
Info

Torvehallerne

26. marts 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Horsens: De store projekter

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og har i dag 90.648 indbyggere, men i 2030 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat, Horsens

24. marts 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Samarbejde om udvikling af projekter

Hvordan får du som investor borgerne som konstruktive medspillere i byggeprojekter? Forstå kommunens arbejdsgange: Som investor indgår din grund ofte i kommunens strategi for byudvikling. Kommunen ser derfor dit projekt i et større perspektiv, der er defineret i en kommuneplan. Derfor kan det være godt som investor at forstå kommunens arbejdsgange og hvordan kommunen derudfra anskuer dit projekt.  Få indflydelse på kommunens lokalplan:…

Læs mere
Info

Lundgrens

5. marts 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Due Diligence - køb og salg af ejendom. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

3. marts 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sikring af bygninger: Terror, indbrud og cyberangreb

Den voksende kriminalitet på nettet, industrispionage og terrorhændelser komner øget behov for sikring af byrum og bygninger på dagsordenen.Der er behov for både den fysiske sikring af bygninger mod uønsket indtrængen og digital sikkerhed, hvor stadig større brug af data og elektroniske systemer gør det nødvendigt at sikre disse mod hacking og andre former for digital kriminalitet.Konferencen skal gøre det nemmere for…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. januar 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny Kommuneplan for København 2019-2031

Københavns politikere skal de kommende måneder drøfte en ny kommuneplan, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling de næste 12 år.Datoen for den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen forventes at være 12. december 2019. Selve planen bekendtgøres primo 2020.Baggrunden for planen udgøres bl.a. af den kraftige udvikling i beboertallet. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre 60.000…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. januar 2020 09.00 - 14.55

Tilmeld dig her
Konfliktløsning ved byggeprojekter. KURSUS.

Hvert år ender 2.000 byggeprojekter i konflikt med mægling, syn, skøn eller voldgift. Udgifterne løber op i 3 milliarder kr. og i snit tager det 1,5 år at få afsluttet en sag. Det er dyrt og besværligt  - og tidsrøvende især - for både bygherrer, rådgivere og byggefirmaer. Når det gælder private bygherrer får 80 procent ret. På det professionelle niveau, så forliges 50 procent og 50 procent…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

23. januar 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aalborg: De store projekter

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000-3.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

21. januar 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
IT og teknologi i ejendom - PropTech

De nye teknologiske og digitale muligheder vil-, og allerede er i gang med at forandre ejendomsmarkedet og hele ejendomsbranchen. Koblingen mellem ejendom og teknologi kaldt Property Technology eller Proptech har gjort sig stærkt gældende internationalt og er nu også på vej til Danmark.Den digitale- og teknologiske udvikling påvirker alle led i ejendomsudviklingsprocessen: etablering, drift og vedligehold af ejendomme, og alle grupper af markedsaktører:…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. januar 2020 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Odense: de store projekter

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale områder og hele byen. Der er fortsat fokus på at udvikle bymidten fordelt over flere enkeltprojekter, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende.De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, …

Læs mere
Info

First Hotel Grand

10. december 2019 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Co-working: Kontorhoteller og kontorfællesskaber

Måden vi arbejder på er under forvandling og det betyder nye trends i efterspørgselen efter kontorfaciliteter, der i stadig større grad retter sig efter fleksible løsninger, som tilbydes af kontorfællesskaber og kontorhoteller.Et betydeligt vækstlag af innovative firmaer sætter samtidigt pris på videndeling og fleksibilitet, hvad kontorstørrelse og opsigelse af leje angår.Som noget nyt dog, lejer også store firmaer og…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. december 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Lejeforhøjelser - status, erfaringer og nye regler. KURSUS

I april 2019 blev der nedsat en kommission, som lige nu er i gang med at se på opkøb og moderniseringer af boligudlejningsejendomme. Formålet er at skabe et grundlag for at drøfte, om der er behov for ændringer af § 5 stk. 2 i boligreguleringsloven. Ekspertgruppen forventes at afslutte sit arbejde til oktober 2019. Og med den nye regering, der netop er tiltrådt, bliver det interessant at følge, hvad der kommer til at ske i praksis på omr…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

3. december 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Nye boformer og bofællesskaber

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. november 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aarhus: de store projekter

De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft så høj befolkningstilvækst. Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter er: Udvikling til 2 milliarder på DT-grunden Gellerup og Toveshøj: 900 nye boliger…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

27. november 2019 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Planloven - fokus på lokalplaner og de nye ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

26. november 2019 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Femern-byggeriet og udviklingsmuligheder på Lolland

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Opførelsen…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. november 2019 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Esbjerg: De store projekter

Esbjerg Kommune har en ambition om at være 120.000 indbyggere i 2020, som en del af Vision 2020 og Vækststrategi, hvilket betyder en befolkningstilvækst på 4000 borgere frem mod 2020. Der bor i dag ca. 116.000 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for bå…

Læs mere
Info

ECH Park

20. november 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Støj og lyd i ejendom - problemer, løsninger og optimering. KURSUS

Lyd og akustik er afgørende for menneskers produktivitet, trivsel og adfærd. Støj er årsag til dårligt indeklima og stress. Hvorfor bliver lyd ofte forsømt i arkitektur? Hvilken betydning har det for os at færdes i et dårligt akustisk indeklima? Ofte bliver lyd og akustik tænkt for sent ind i arkitektur, hvilket kan blive dyrt og besværligt at gøre noget ved efterfølgende. Hvordan kan man forene arkitektonisk og…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

19. november 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny ejendomsvurderingslov og ejendomsbeskatning fra januar 2020. KURSUS

De mange klager over ejendomsvurderingerne har betydet, at regeringen i 2013 suspenderede ejendomsvurderingerne for både boliger og erhvervsejendomme.En ny ejendomsvurderingslov blev vedtaget i 2017 og trådte i kraft i januar 2018. I december 2018 vedtog Folketinget at fastholde de gamle vurderinger, fordi IT-systemet ikke var på plads. De første nye ejendomsvurderinger fro boliger kommer derfor fra 1. januar 2020, mens erhvervsejendomme kommer fra 1. januar 2021. Den…

Læs mere
Info

DOCKEN

14. november 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Genbrug i byggeri - kundekrav, løsninger og økonomisk potentiale

Regeringen har i september 2018 lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi, hvor bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører.Også Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.Cirkulær økonomi, også kaldet fra vugge til vugge, bygger på genbrug af byggematerialer, helst på en sådan måde, at materialerne i løbet af deres…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

12. november 2019 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Renoveringsprojekter for 120 milliarder

Bygningsrenovering udgør lidt mere end 50 procent af omsætningen i byggebranchen, der i 2016 havde en samlet værdi af 236,3 milliarder kr. Den udgør således det største marked for byggeri, og beskæftiger 60.000 ud af en samlet medarbejderstand på 150.000 mand.

Læs mere
Info

DOCKEN

7. november 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Skolebyggeri - de bedste løsninger

København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år og med de nye boligområder der er opført i flere af Københavns bydele, er det også strømmet til med nye beboere i en hastighed, der har gjort det svært for kommunen at følge med. Derfor er skolebyggeriet er ikke fulgt med i samme hastighed og relativt nybyggede skoler oplever pladsmangel, hvilket gør, at eleverne flere steder bliver undervist i midlertidige pavillioner, mens…

Læs mere
Info

DOCKEN

6. november 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sønderborg: De store projekter

Sønderborg er ved at blive færdig med en omfattende byudvikling omkring den 50.000 kvm nedlagte industrihavn, som udvikles for 1 milliard kr. efter en masterplan af Frank Gehry. Området har fået kollegium, nye boliger, kontorer, et multikulturhus til 100 millioner kr. og grænselandets største Hotel, Alsik til 600 millioner kr.. Byen er således klar til at modtage de op mod 4000 ekstra turister, som forventes årligt, efter at byen bliver ny…

Læs mere
Info

Scandic Sønderborg

29. oktober 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Bofællesskab og nye boformer - ideer, projekt og finansiering

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

23. oktober 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Anlæg af 9 nye by-øer ved København

Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene. Med Holmene får hovedstadsområdet et nyt 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder.Ideen om at anlægge Holmene tager udgangspunkt i det historiske landskab, som gik tabt under Avedøres massive erhvervsudvikling i 60’erne. Ved at…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

10. oktober 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
150 deltagere: Seniorboliger og seniorkollektiver - ideer, udvikling og byggeri

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

8. oktober 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Etagebyggeri i træ - udfordringer, løsninger og god økonomi

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos både…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. oktober 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Solenergi, luftenergi, jordvarme - løsninger, økonomi og de nye energikrav

Stigende krav til bygningers energiforbrug øger fokus på anvendelsen af vedvarende energi både ved nybyggeri og renoveringer. Faktisk medfører totalenergikravene i Bygningsklasse 2020 og kravene til varmetab for klimaskærm og komponenter et indirekte krav om placering af solceller på stort set alt nybyggeri.Solceller er i rivende udvikling verden over. I Danmark er udnyttelsen af solenergi efter nogle år med politiske indgreb og usikkerhed igen i v…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. oktober 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

26. september 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Nye finansieringsmodeller for ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel

24. september 2019 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel

19. september 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
BR18 krav til brandsikring - forbedringer, nye cirkulærer og lovkrav. KURSUS

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra starten. På dette kursus vil vi beskæftige os nærmere med brandsikkerhed i byggeri med udgangspunkt i…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

17. september 2019 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her