Artikler

Freja Ejendomme sælger nordjysk misbrugs- og flygtningecenter

Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme har solgt det tidligere misbrugs- og asylcenter Foldbjergcenter i Vrå i Nordjylland. Køber har planer om at omdanne stedet til bosted for psykisk sårbare borgere. Ejendommen har et grundareal på 37.131 kvm og et etageareal på 2.240 kvm og er blevet solgt gennem EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Læs mere
Danhaus bygger 42 boliger i bofællesskab i Værløse

I foråret 2022 forventes bofællesskabet Staldhusene med 42 boliger og et fælleshus at være klar til at blive taget i brug. Over 50 procent af boligerne er solgt.

Læs mere
Fleksible boliger på toppen af Fields

Nyt koncept med fleksible boliger, der kan tilpasses ændringer i familien. Hør mere på konferencen "CONTAINER- og modulbyggeri - økonomi, udfordringer og markedsbehov" den 15. september 2020.

Læs mere
Home: Boligsalget i juni 2020 var 51 procent højere end for 1 år siden

Der blev solgt 51 procent flere boliger i juni 2020 end for 1 år siden. Selvom flere har sat boligen til salg, men dækker det ikke efterspørgslen.

Læs mere
Ny direktør til Home Erhverv Østjylland

Jan Hougaard tiltræder som ny direktør for Home Erhverv Østjylland den 1. august 2020.

Læs mere

Relaterede konferencer

Konferencer og kurser

Almene boliger: store projekter

De foregående år har været gode for den almene sektor med et betydeligt antal nye byggeprojekter og flere gennemgående moderniseringer af de eksisterende boliger.Både staten og kommuner udarbejder nye initiativer, der har til formål at sætte gang i endnu mere alment boligbyggeri og renoveringer hvorfor man i den kommende tid kan forvente, at aktivitetn på området tager til i styrken.I København alene er der i den nye kommuneplan tale…

Læs mere
Info

11. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ydelsesbeskrivelser til teknisk rådgivning indenfor byggeri. KURSUS

I 2018 og 2019 fik den danske byggebranche både nye AB-betingelser samt nye Ydelsesbeskrivelse for Bygge og Landskab (2018) samt Anlæg og Bygherrerådgivning (2019).Formålet med dette kursus er, at fokusere på brugen og indholdet af de nye ydelsesbeskrivelser for Byggeri, Anlæg og Bygherrerådgivning i sammenhæng med det nye AB-system. Kurset er målrettet bygherrer og tekniske rådgivere.

Læs mere
Info

DOCKEN

5. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fredericia de store projekter

Fredericia ligger centralt i Danmark midt i Trekantområdet, som er ét af Danmarks vigtigste produktions- og bosætningsområder. Fredericia har 51.391 indbyggere og har igennem mange år oplevet befolkningstilvækst. Fremover vil byen vokse med 301 personer årligt indtil 2028. Det svarer til en vækst på 7,1 procent for hele perioden. Erhvervsudviklingen i Fredericia er særligt koncentreret omkring Kanalbyen, et byudviklingsprojekt på…

Læs mere
Info

Danhostel Fredericia

14. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Viborg: De store projekter

I følge Danmarks statistik vil Viborgs indbyggertal stige fra det nuværende 97.118 til 100.935 frem mod 2029 - en stigning på 3,9 procent.Hermed er der grundlag for boligbyggeri for 2 milliarder kr. og udvikling af flere bydele, hvor udvikling allerede er i gang eller forventes påbegyndt i den nærmeste fremtid.Til projekter, der allerede er godt i gang hører det store igangværende byudviklingsprojekt Viborg Baneby til i alt 5 milliarder kr, der nu er…

Læs mere
Info

Tinghallen

24. marts 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Billund de store projekter

Billunds udvikling begyndte for alvor i 1930'erne, hvor der dengang boede ca. 250 indbyggere, hvoraf 7 arbejdede på legetøjsfabrikken, som i dag er LEGO med over 3.500 medarbejdere alene i Billund, som er et unikt eksempel på en Company Town i Danmark.Med afsæt i sine industritraditioner har Billund oplevet en spektakulær udvikling som driftig erhvervsby. Iflg det årlige analyse fra Dansk Byggeris er Billund Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.Lego er…

Læs mere
Info

Hotel Propellen

3. marts 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny trend: Små boliger

Efterspørgslen på små boliger er enorm, men det er de store lejligheder, der hidtil er blevet bygget flest af. Derfor matcher udbuddet af de små boliger ikke efterspørgslen.Imidlertid bliver det iflg. den nye Kommuneplan, der er trådt i kraft i 2020, nu lettere at bygge flere mindre boliger i København Siden 2005 har der i København været et krav om, at 75 procent af nybyggede boliger i gennemsnit skal være 95 kvm store for at…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. januar 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
RADON - sikring, kontrol, lovkrav og udbedering. KURSUS

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden og kan trænge ind i bygninger gennem revner og utætheder i konstruktionen. En høj koncentration af radon i indeluften udgør  en sundhedsrisiko. I Danmark dør der hvert år ca. 300 mennesker af lungekræft på grund af radon.Alle bygninger opført efter bygningsreglement BR10 eller nyere, er omfattet af krav om maksimalt 100 Bq/kbm (Becquerel pr. kubikmeter) i indeklimaet. Desuden er…

Læs mere
Info

DOCKEN

10. december 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Byggeri og ejendomsmarkedet i Danmark 2020-2030

Hvordan kommer byggeriet og ejendomsmarked til at udvikle sig i den kommende tid?

Læs mere
Info

DOCKEN

8. december 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Horsens-Aarhus-broen til Kalundborg til 136 milliarder

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat vil koste 136 milliarder kr, mens en ren vejforbindelse kan opføres for 62 milliarder kr.  I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.Resultaterne af forundersøgelserne ventes færdige i 2021. Byggestart forventeligt i 2027-2028…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. december 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
AARHUS: de største projekter

Aarhus fortsætter sin rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft så høj befolkningstilvækst. Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter er: Udvikling til 2 milliarder på DT-grunden Gellerup og Toveshøj: 900 nye boliger og 17.000 kvm erhverv Aarhus…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

26. november 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Ny praksis for konsortier

På baggrund af en dom, der faldt i Højesteret i 2019, vurderer eksperter nu, at det er blevet vanskeligere for virksomheder at indgå konsortiesamarbejder.  I november 2019 faldt der en dom, hvor Højesteret ophævede Sø- og Handelsrettens dom i den omstridte ”vejstribe-sag”. Her fandt Højesteret - modsat Sø- og Handelsretten - at Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S havde overtrådt konkurrencelovgivningen ved at indgå…

Læs mere
Info

Scandic Palace Hotel

26. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Energirenovering af ejendomme: Krav, udførelse, besparelser, leje-regulering. KURSUS

Energirenovering af bygninger udgør et stort potentiale for at mindske varmeregningen og gøre en ejendom mere økonomisk rentabel. Ud over det kan renovering øge salgsværdi af en ejendom og i tilfælde af udlejningsboliger give mulighed for lejeregulering.

Læs mere
Info

Scandic Palace Hotel

24. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: UDSTYKNING af ejendomme. KURSUS

Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer. Planlægning Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

19. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Alternative HOTELprojekter og nye hotelkoncepter

Hotellselskaber prøver at tilpasse sig de skiftende livsstil hos deres kunder og er derfor i gang med at differentiere deres hotalprodukter for at ramme de nye kundegrupper. Blandt de toneangivende grupper på hotelmarkedet er de unge millennials, en generation, der sætter det sociale liv i højsædet og for hvem grænsen mellem arbejdet og fritid sløres. Derfor bliver der i hoteludformning i større grad lagt vægt på fælles…

Læs mere
Info

DOCKEN

18. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ELEVATORprojekter i ejendomme. Økonomi og udførelse. KURSUS

En stor del af den ældre boligmasse er ikke opført med elevator. Imidlertid har mange af beboerne i de øverste etager et ønske om en elevator, hvadenten det er ældre beboere, der kan blive boende i længere tid i sin lejlighed eller børnefamilier, der kan få en lettere dagligdag. Samtidig betyder investeringer i en elevator at ejendommen bliver mere værd.

Læs mere
Info

DOCKEN

17. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Albertslund - Store projekter - 17.000 nye borgere

Albertslund lægger i den kommende tid grund til en række spektakulære byudviklingsprojekter.I fremtidens Albertslund bor der ifl. planer 45.000 borgere mod ca. 28.000 i dag. Bare 20 minutter fra Rådhuspladsen i København.En ny letbane vil køre ved Hersted Industripark, som også er hjemsted for Nordeuropas førende testcenter for intelligent teknologi.Det planlagte boligbyggeri i perioden frem til 2031 ligger på i alt 3.903 boliger.Mere end…

Læs mere
Info

Albertslund Idrætsanlæg

12. november 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
BUTIKS-udvikling i en ny tid

På trods af de strukturelle udfordringer, som den øgede nethandel har medført er der vis optimisme omkring de lejere, udlejere og investorer, som formår at tilpasse sig de nye omstændigheder. Det er f.eks. indkøbscentre, som har investeret i oplevelser, eller butikker, som har flere forskel- lige butikskoncepter under samme tag. 

Læs mere
Info

DOCKEN

11. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
CITY og VESTERBRO i Københavns store projekter

Københavns Vesterbro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter med et blakket ry til en hip bydel med høje boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har sammen med de tilstødende arealer fortsat et betydeligt udviklingspotentiale i det store industriområde mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, den såkaldte Posthusgrund og i Carlsbergbyen.

Læs mere
Info

DOCKEN

10. november 2020 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Jylland: FINANSIERING af ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

10. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
VEJLEs store projekter - byggeri for 30 milliarder

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Vejle har en vision om at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og…

Læs mere
Info

Torvehallerne

5. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Almene boliger - største vækstmarked - private udviklingsprojekter

Den almene sektor har for tiden stor politisk bevågenhed, hvor både staten og kommuner kommer med nye lovtiltag og initiativer, der har til formål at sætte gang i mere alment boligbyggeri.Blandt andet skal det i forhold til regeringens lovforslag gøres nemmere at blande alment og privat byggeri. Samtidig får kommunerne mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til 33 procent skal være alment.Et andet nyt lovtiltag skal g…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. november 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Finansiering af ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Scandic Sluseholmen

29. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

28. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Hillerød: De store projekter

Hillerød vil opleve en befolkningsvækst frem mod 2028 på over 17 procent og indbyggertallet vil have rundet 59.400 indbyggere i 2028. I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden.  Hillerød er en stærk og attraktiv oplandskommune til København, tæt knyttet til storbyen, med gode og velfungerende boligområder,…

Læs mere
Info

Royal Stage

27. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ROSKILDE: De store projekter

Roskilde Kommune er med sine 87.914 indbyggere Danmarks 14. største kommune. Roskilde forventer at vokse med 1.400 nye borgere årligt i årene frem mod 2022 og er derfor i gang med en gennemgribende byudvikling, der blandt andet skal sikre boliger til alle. For at imødekomme den store befolkningstilvækst, bygger man derfor flere steder i områder som Musicon, Vindinge, Trekroner, Viby Sjælland. Kommunen ligger i toppen af søgte områder,…

Læs mere
Info

Hotel Prindsen

22. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Generationsskifte og skatteregler for ejendomsaktører. KURSUS

Fra 1. juli 2020 ændres reglerne for generationsskifte af ejendom. Og 7 eksperter er i juni 2020 i gang med en analyse af generationsskifte-værdier, som i efteråret 2021 skal skabe grundlaget for en ny lov. Den skal forhindre de billige generationsskifter af ejendom og andre værdier. I forbindelse med den nye 2020-Finanslov, er der desuden blevet vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Skatten på generationsskifte står til at…

Læs mere
Info

DOCKEN

22. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Køb og salg af ejendom - Due Diligence. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

20. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
SØNDERBORGs store projekter

Sønderborg er ved at blive færdig med en omfattende byudvikling omkring den 55.000 kvm nedlagte industrihavn, hvor der er investeret op mod 1,8 mia. kr. efter en masterplan af Frank Gehry. Området har fået kollegium, nye boliger, kontorer, et multikulturhus til 100 millioner kr. og grænselandets største Hotel, Alsik til 755 millioner kr.. Byen er således klar til at modtage de op mod 4000 ekstra turister, som forventes årligt, efter at byen…

Læs mere
Info

Scandic Sønderborg

8. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
SENIORbofællesskaber - planer, investeringer og marked

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

8. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udstykning af ejendom. KURSUS

Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer. Planlægning Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Frederiksbergs største projekter

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområde, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm, udstikker rammer for fremtidens boligbyggeri og nedsætter den minimale størrelse for boliger fra 80 kvm til 65 kvm.Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så…

Læs mere
Info

DOCKEN

6. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny lov: Byudvikling af boligselskaber og private. KURSUS

En ændring af almenboligloven om såkaldt nøglefærdigt byggeri skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger, kommuner og selvejende institutioner at samarbejde med private aktører om nybyggeri.I modsætning til tidligere skal det nu være muligt for et alment boligselskab at modtage offentlig støtte - også når det samarbejder med en privatejendomsudvikler.Lovændringen trådte i kraft i januar 2020.

Læs mere
Info

DOCKEN

1. oktober 2020 09.00 - 12.20

Tilmeld dig her
Nordhavn - udviklingsplaner, Nordhavnstunnel, Lynette-øen og Refshaleøen

En ny kunstig ø på cirka 2 ,8 millioner kvm skal anlægges mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. september 2020 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Jylland: Skat og moms for projekter og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

29. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
TRÆ - højhusbyggeri og større projekter - udfordringer, løsninger og økonomi

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos bå…

Læs mere
Info

DOCKEN

24. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
RANDERS store byggeprojekter

Randers er Danmark 6. største by og Randers Kommune er en af de kommuner i landet, der har den største procentvise befolkningstilvækst. Ifølge Danmarks Statistik vil Randers i 2020 have 98.186 borgere og vil stige til 101.554 borgere over de kommende 10 år. Det betyder en gennemsnitlig forventet befolkningstilvækst på 337 borgere pr. år. Flere store byggerier og nye bydele er på vej og væksten lægger pres på bl.a.…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat, Randers

23. september 2020 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Erhvervslejelovens nye regler og krav

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

Læs mere
Info

DOCKEN

22. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fremtidens corona-krav til ejendomme og nybyggeri

Coronaepidemien har gjort os opmærksomme på den betydning, ordentlige hygiejneforhold har for vores sundhed og arbejdsevne. Således vil tiden efter coronavirusen være en tid, hvor vi omvurderer og omlægger vores daglige rutiner, hvad hygiejne og tilrettelæggelse af arbejdspladser og offentlige rum, hvor mange mennesker mødes, angår. Nye regler og regulativer kommer til at se dagens lys på hygiejneområdet inden for det byggede milj…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. september 2020 09.00 - 14.05

Tilmeld dig her
HORSENS med nye store byggeprojekter

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og har i dag 90.648 indbyggere, men i 2030 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra…

Læs mere
Info

Hotel Opus

17. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Boligmarkedets udvikling 2021-2030

Oven på mange år med voksende boligbyggeri er der i I 2018 blevet slået en historisk rekord for etagebyggeri med lidt over 1,2 millioner kvm nye etageboliger. Det største antal kvm i boligstatistikkens historie. Der blev i 2018 bygget ca. 1,1 million kvm nye parcelhuse samt 498.860 kvm række- og dobbelthuse. Bag de høje byggeaktivitet er gunstige indenlandske forhold med lav ledighed, reallønsfremgang, lave renter de seneste år betyder.…

Læs mere
Info

DOCKEN

17. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
SKAT og moms for projekter og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

DOCKEN

16. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
CONTAINER- og modulbyggeri - økonomi, nye teknologier og markedsbehov

Modulbyggeri sparer både tid og penge og tiltrækker sig betydelig opmærksomhed blandt byggeriets aktører som et alternativ til det traditionelle byggeri. Flere modulbyggerier har efterhånden set dagens lys. Det giver os mulighed for at vurdere deres anvendelighed som byggeform. Modubyggeriet er enklere og hurtigere, men kan også forenes med arkitektoniske løsninger af høj kvalitet.Hvad containerbyggeri angår, tillader lempelsen i…

Læs mere
Info

DOCKEN

15. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sikring af ejendomme -virus, terror, indbrud

Med virusangreb, industrispionage og terrorhændelser kommer øget behov for sikring af byrum og bygninger på dagsordenen.Der er behov for både den fysiske sikring af bygninger mod uønsket indtrængen og digital sikkerhed, hvor stadig større brug af data og elektroniske systemer gør det nødvendigt at sikre disse mod hacking og andre former for digital kriminalitet. Virus bliver et nyt sikrignsområde for hvordan det håndteres i…

Læs mere
Info

Københavns Kulturcenter

10. september 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
JYLLAND: SENIOR-bofællesskaber - ideer, udvikling og byggeri

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Der står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

Comwell Aarhus

8. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
De 3 nye love om moderniseringsforhøjelser (§ 5, stk 2)

4. juni 2020 blev lovene mod modernsieringsforhøjelser vedtaget: Hvilken betydning og handlingsmuligheder kan man forvente at de nye regler vil få i praksis? Hvordan vil de nye regler forandre krav og modeller for paragraf 5.2-renoveringer? Aftalen indebærer, at der indføres karensperiode, hvor en køber af en ejendom ikke kan hæve huslejen i de første 5 år efter overtagelsen, hvis der foretages en renovering efter boligreguleringslovens…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
De nye brandkrav 2020, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. september 2020 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Udvikling af sommerhuse og ferieparker - nye regler, investeringer og byggeri

Campingpladser skal ændres til ferieparker. Nu står de for 1/3 af danskernes overnatninger inden for landets grænser, svarende til 11 millioner gæster, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danskerne. Ikke desto mindre har antallet af campinggæster på danske campingpladser været faldende i de sidste år. For campingpladserne lever ikke op til moderne turisters krav. Derfor har Erhvervsstyrelsen udstedt en…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her